Moduł III – PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków do dnia 16 listopada 2020 r.
wtorek, 03.11.2020
Przejdź do wpisu Moduł III – PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków do dnia 16 listopada 2020 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 30 listopada 2020 r. przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Składanie wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia:

Od dnia 3 listopada 2020 roku wnioski oraz zapotrzebowania w ramach Modułu III mogą być składane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) już na nowych formularzach oraz w formie papierowej w siedzibie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej (skrzynka pocztowa – głowne drzwi).

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  2. Klauzulę informacyjną dla uczestników Programu,
  3. Dokument stanowiącego opiekę prawną – jeśli wniosek dotyczy pełnoletniego podopiecznego lub dziecka przebywającego pod opieką prawną Wnioskodawcy. Dotyczy to sytuacji gdy, imieniu osób niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem występują opiekunowie prawni tych osób.

 

WNIOSEK – WORD

WNIOSEK – PDF

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Źródło: PFRON