Masz prawo czuć się bezpiecznie – lokalnie przeciw przemocy
czwartek, 16.11.2017
Przejdź do wpisu Masz prawo czuć się bezpiecznie – lokalnie przeciw przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach lokalnej kampanii społecznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Masz prawo czuć się bezpiecznie” zorganizowało prelekcje i warsztaty w ośrodkach wsparciadziennego na terenie Gminy Szczucin. Powyższe działania były odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie. 

W miesiącu październiku 2017 roku w placówkach Ośrodka Wsparcia  dla osób w podeszłym wieku i młodzieży, działającego na terenie gminy Szczucin, odbyły się zajęcia pt. „Nie pozwól na przemoc”. Tematyką spotkań było przeżywanie negatywnych emocji tj. złość czy agresja, sposoby radzenia sobie z nimi oraz w konsekwencji występowanie zjawiska  przemocy, która może przybierać różne postacie. Zajęcia rozpoczęte były krótką prelekcją, które następnie przyjęły formę warsztatową, Podczas zajęć układano hasła dotyczące przemocy, w obrazowy sposób przedstawiano złość oraz skutki negatywnych przeżyć,  dopasowywano zwroty do rodzajów przemocy itp. Na koniec wszyscy otrzymali ulotki informujące m.in. o tym jak budować poczucie własnej wartości oraz do kogo można zwrócić się o pomoc jeśli doznaje się przemocy lub jest się jej świadkiem.

Spotkania z socjoterapeutką odbyły się w 6 wioskach gminy Szczucin tj. w Woli Szczucińskiej, Lubaszu, Słupcu, Maniowie, Zabrniu oraz Suchym Gruncie. Łącznie wzięło w nich udział około 110 osób – dzieci , młodzieży i osób dorosłych będących  uczestnikami Ośrodka Wsparcia i nie tylko.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia, których celem było kształtowanie wśród odbiorców poczucia własnej wartości oraz postaw wolnych od agresji okażą się przydatne w życiu codziennym. Uczestnicy mieli możliwość nauczenia się sposobów rozładowywania złości, dowiedzieli się jak negatywne skutki ma każdy z rodzajów przemocy, a przede wszystkim, że nikt nie ma prawa krzywdzić Nas i Naszych Najbliższych.