Konsultacje SOW
środa, 26.06.2019
Przejdź do wpisu Konsultacje SOW

KONSULTACJE

System Obsługi Wsparcia- SOW , „Aktywny samorząd tylko przez system SOW

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby Niepełnosprawne  na indywidualne konsultacje dotyczące Sytemu Obsługi Wsparcia – SOW w dniu 2 oraz 3 lipca 2019 roku. Konsultacje odbędą się w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie przy ulicy Na zjeździe 11 ( przystanek MPK „Plac Bohaterów Getta”).

Przedstawiciele Oddziału chętnie odpowiedzą na pytania związane z SOW. Osoby zainteresowane konsultacjami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 31 21 416 do dnia 28 czerwca br.

System Obsługi Wsparcia  jego opracowanie i wdrożenie ma nie tylko uprościć załatwienie spraw urzędowych  ale również umożliwić uzyskiwanie na bieżąco informacji na ich temat.  Przyjęta forma pozwoli na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostepnienie ich procedur w Internecie.  System ten umożliwia więc osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące  w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą Sytemu, pomaga w załatwianie sprawy droga elektroniczną  – od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy ,aż po rozliczenie online dofinasowania.

 

Serdecznie zapraszamy !

INFORMACJA SOW (LINK)