Konkurs na projekt szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych
wtorek, 09.05.2017
Przejdź do wpisu Konkurs na projekt szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej ogłasza konkurs na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych – „Moja Legitymacja”.

Zgłaszane do konkursu szaty graficzne powinny być przygotowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania, nawiązywać do charakteru dokumentu, cechować się wysokim poziomem artystycznym, oryginalnością, estetycznością, nowoczesnością i innowacyjnością oraz gwarantować możliwość produkcji dokumentu.

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Każdy uczestnik przedsięwzięcia może zgłosić tylko jeden projekt. Konkurs zostanie przeprowadzony trzyetapowo. W pierwszym etapie formalnej i merytorycznej oceny dokona powołana przez organizatora Kapituła Konkursu. W drugim etapie wybrane projekty zostaną poddane głosowaniu internetowemu dzięki specjalnej funkcji udostępnionej na stronie internetowej MRPiPS. W ramach trzeciego etapu konkursu ostatecznego wyboru projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych dokona ostatecznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyłoniony w konkursie projekt szaty graficznej legitymacji będzie w szczególności zamieszczany jako wzór w aktach prawnych oraz nadrukowywany na blankiecie legitymacji. Będzie również wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej.
           

 „Regulamin Konkursu na projekt szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej – „Moja Legitymacja”” wraz z wszystkimi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w http://www.mpips.gov.pl w zakładce Aktualności – Inne.

 

Projekty będą przyjmowane do 18 maja 2017 roku (decyduje data wpływu do organizatora).