KOMUNIKAT WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
piątek, 16.10.2020
Przejdź do wpisu KOMUNIKAT WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

W oparciu o art. 11 h ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020   r. poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno – gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020  r., poz. 1747) oraz zgodnie z   art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2020 r. poz. 256 ze zm.), w    celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, z dniem 16 października 2020r. nastąpiło na terenie Powiatu Dąbrowskiego czasowe, aż do odwołania, zawieszenie działalności:

dziennych domów i klubów seniora w tym placówek działających w ramach Programu Senior +,
środowiskowych domów samopomocy,
warsztatów terapii zajęciowej,
 oraz w innych placówkach dla osób starszych.

Zawieszenie działalności wyżej wymienionych placówek jest celowe i konieczne
 z uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie całego województwa małopolskiego.