Komputery i środki ochrony osobistej dla wychowanków pieczy zastępczej
wtorek, 29.09.2020
Przejdź do wpisu Komputery i środki ochrony osobistej dla wychowanków pieczy zastępczej

W dniach 24 i 28 września 2020r. odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej i wyposażenia miejsca kwarantanny dla wychowanków Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawicieli  rodzin zastępczych.

Powyższy sprzęt został zakupionych w ramach  Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego sprzęt został przekazany przez Lesława Wieczorka – Starostę, Krzysztofa Bryka – Wicestarostę oraz przedstawicieli jednostki realizującej program na terenie powiatu dąbrowskiego Agnieszkę Anioł-Głuszek – Dyrektora – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marie Smolicha – Zastępcę dyrektora i Marzenę Gubernat- konsultanta Centrum. 

W związku z realizacją projektu pn.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 139.920,00 zł. Programem została objęta placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz rodziny sprawujące piecze zastępczą na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

W ramach Projektu uczący się wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wychowankowie rodzin zastępczych otrzymały wsparcie w postaci :

– 43 laptopów (20 szt. placówka, 23 szt. rodziny zastępcze)

– 2 telewizorów

– 5 drukarek

– zestawu głośników

– 3 pakietów edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami

– wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci w placówce:

– środków ochrony indywidualnej:

   maseczki – 910 szt.

   rękawiczki – 4.550 szt.

   płyny do dezynfekcji (5l) – 54 szt.

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W najbliższych dniach za pośrednictwem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zakupiony w ramach Projektu sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej zostaną przekazane rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Dąbrowskiego.