Kolejne wsparcie dla osób niepełnosprawnych
poniedziałek, 20.08.2018
Przejdź do wpisu Kolejne wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W dniu 20 sierpnia 2018r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce podpisanie umowy w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowicy.

W związku z otrzymaną przez Powiat Dąbrowski dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Wicestarosta Dąbrowski Marek Kopia podpisali umowę z Prezesem Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie Bogdanem Sosinem i Skarbnikiem stowarzyszenia Barbarą Polańską. W spotkaniu uczestniczyła również Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, jako przedstawiciel jednostki mającej nadzór merytoryczny nad realizacja projektu.

W ramach umowy zostanie dofinansowane zadanie polegające na likwidacji barier architektonicznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy poprzez adaptację i utwardzenie powierzchni oraz miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Placówka w Dąbrowicy otacza wsparciem i opieką 40- uczestników z zaburzeniami psychicznymi i współistniejącą niepełnosprawnością ruchową. Likwidacja barier pozwoli uczestnikom na bezpieczne i samodzielne poruszanie się na terenie placówki.     

 

Jest to kolejne wsparcie jakie udało się pozyskać przez Powiat Dąbrowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W 2017 roku Stowarzyszenie „Otwarte Serce”  Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie otrzymało dofinansowanie do zakupu nowego 18 – miejscowego samochodu w pełni przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd ten kosztował 161 938,00 złotych. 70% tej kwoty zostało pokryte z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.