Kolejne konsultacje z prawnikiem
piątek, 14.10.2016
Przejdź do wpisu Kolejne konsultacje z prawnikiem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza mieszańców Powiatu Dąbrowskiego na kolejne już spotkanie z prawnikiem, który będzie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin.

Konsultacje prawne odbędą się tym razem przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku  i Rodzinie „Przyjazny Świat” w miejscowości Kupienin – siedziba Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w dniu 17 października 2016r. od godz. 14.30.

Pierwsze niezwykle udane konsultacje odbyły się dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie w dniu 28 września 2016r. w Domu Parafialnym Kanna w Szczucinie.  To dzięki zaangażowaniu Pana Bogdana Sosina – Prezesa Stowarzyszenia udało się upowszechnić informacje o przedsięwzięciu oraz skutecznie go zrealizować.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prelekcji Pani Anny Mikos -prawnika Punktu Interwencji Kryzysowej w Dąbrowe Tarnowskiej, jak również mogli skorzystać z indywidulanych konsultacji po spotkaniu. Konsultacje prawne miały na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie upowszechnienia informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych i starszych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych ze zjawiskiem występowania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z harmonogramem spotkania głos zabrali również przedstawiciele pomocy społecznej z poziomu gminy – Pan Robert Rajtar – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie oraz z poziomu powiatu – Pani Marzena Gubernat – konsultant ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy przedstawili informacje na temat dostępnych form pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również osób uwikłanych w przemoc domową.

Dziękujemy za współpracę Stowarzyszeniom oraz gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferowanej formy wsparcia.