INTEGRACYJNY FESTIWAL FORM SCENICZNYCH
czwartek, 25.05.2017
Przejdź do wpisu INTEGRACYJNY FESTIWAL FORM SCENICZNYCH

W dniu 22 maja br. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Pierwszy Integracyjny Festiwal Form Scenicznych, w którym wzięli udział wychankowie wszystkich placówek działających  na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wspierani Oni byli przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Dąbrowski – Pan Tadeusz Kwiatkowski.

Zaproszenie na wydarzenie przyjęli Pani Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, Pan Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Pani Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pan Piotr Kułaga – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej,  Pani Beata Partyńska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób niepełnosprawnych Pomocna Dłoń, Pan Bogdan Sosin – Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pan Leszek Trójniak – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat”, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pani Katarzyna Hałun – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej pragnie złożyć podziękowanie wszystkim kierownikom, kadrze i podopiecznym placówek które wzięły udział w Integracyjnym Festiwalu Form Scenicznych, a mianowicie:

  1. Panu Marcinowi Grabce – dyrektorowi  Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie,

Panu Marcinowi Jarzwiec i Pani Dorota Bzduła  dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim

Za przygotowanie przedstawienia  pt. „Przygody Smerfów z OeRWu”.

  1. Pani Barbarze Berger – dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Kupieninie

Panu Andrzejowi Czuprynie  – dyrektorowi Gimnazjum z Zespołu Szkół w Bolesławiu Za przygotowanie sztuki pt. „Wiosenne Przedstawienie”.

  1. Pani Marii Bielaszka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy

Pani Magdalenie Mach-Surowiec – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Za występ pt. „Królewna Śmieszka i siedmiu krasnoludków – historia nieprawdziwa”.

  1. Pani Barbarze Berger– dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kupieninie

Pani Marii Misterka – dyrektor Gimnazjum z Mędrzechowa 

Za przygotowanie spektaklu „Mała Wróżka”.

  1. Pani Irenie Kawa – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

Pani Katarzynie Hałun – dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Annie Fido – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej i Pani Justynie Wójtowicz – opiekunowi  Klubu Wolontariusza  działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodzinyw Dąbrowie Tarnowskiej

Za prezentacje  spektaklu pt. „Rzepka”.

  1. Pani Barbarze Berger – dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie

Pani Magdalenie Mach – Surowiec – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Za przygotowanie programu artystycznego pt. „Radość jest w nas”

  1. Panu Ryszardowi Micek – kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Panu Janowi Kiljan – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 za Przygotowanie występu pt. „O Smoku Wawelskim”.

 

Myślą przewodnią Festiwalu było cytat Bruna Ferrero „Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: możemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka”. Jak zaznaczyła Pani Agnieszka Anioł – Głuszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, integracyjny wymiar Festiwalu jest właśnie tym magicznym skrzydłem, które pozwala latać – zarówno osobom z niepełną sprawnością, jak również osobom sprawnym.