Instrukcja składania wniosku w systemie SOW, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
wtorek, 28.04.2020
Przejdź do wpisu Instrukcja składania wniosku w systemie SOW, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia jak krok po kroku złożyć wniosek w systemie SOW, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Film instruktażowy:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż od dnia 29 kwietnia 2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program finansowany jest ze środków finansowych z.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Szpitalna 1.

 

Ewentualne pytania można zadać dzwoniąc do PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej pod numer telefonu 14 642 -44 – 15 oraz na numer infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka
„O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”