WARSZTATY POŚWIĘCONE NABYCIU WIEDZY O ALTERNATYWNYCH FORMACH SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, W RAMACH PROJEKTÓW PN. „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ” ORAZ „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ 2021-2023”