Działalność PCPR wyróżniona w ramach „Dobrych Praktyk” prezentowanych przez MRPIPS
wtorek, 20.06.2017
Przejdź do wpisu Działalność PCPR wyróżniona w ramach „Dobrych Praktyk” prezentowanych przez MRPIPS

„Wiedzę możemy zdobywać od innych…”

 A. Mickiewicz

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej została wyróżniona wśród dobrych praktyk prezentowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Z województwa małopolskiego zostały zaprezentowane dwie jednostki szczebla powiatowego , a mianowicie tut. PCPR i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

Dobre praktyki zostały zebrane  i zweryfikowane przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich w oparciu o podejmowane działania na terenie gmin, powiatów i samorządów województw. Głównym celem prezentacji powyższych działań jest promocja rodzinnej pieczy zastępczej, jak również stworzenie bazy będącej źródłem wiedzy i inspiracji dla zainteresowanych jednostek.

Adres strony internetowej MRPiPS prezentującą dobre praktyki:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/dobre-praktyki—prezentacje/