Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą
poniedziałek, 10.07.2017
Przejdź do wpisu Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą

Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym. Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy, poczucia bezpieczeństwa troski i miłości, które nie są im zapewnione przez rodziców. Aktualnie jest wiele dzieci, które nie wiedzą czym jest miłość i przyjaźń rodzicielska, nie mają codziennego ciepłego obiadu, miłego i przytulnego pokoju, przytulenia i wspólnego czytania bajek do snu, natomiast wiedzą czym jest osamotnienie, krzyk, awantury, strach, lęk i niepewność.

Potrzebujące dzieci są w różnym wieku, ale swoim bagażem złych i traumatycznych doświadczeń mogłyby obdarować niejednego dorosłego. W przypadku gdy dzieci nie mają zapewnionej prawidłowej opieki ze strony rodziców są objęte pieczą zastępczą instytucjonalną lub rodzinną. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych, najczęściej opuszczone dzieci trafiają do placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dla dziecka najlepszym miejscem do rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu,
  • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

 

Rodzaje rodzin zastępczych:

Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją dziadkowie i rodzeństwo dziecka,

Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub zstępnymi dziecka,

Rodzina zastępcza zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki czas (kilka miesięcy). Rodziny specjalistyczne opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Zawodowi rodzice zastępczy oraz rodziny zastępcze niezawodowe otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej kwota ta wynosi 660 zł.

Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo otrzymuje 200 zł, a w przypadku zawodowych rodzin zastępczych jeden z rodziców pobiera wynagrodzenie.

 

 

Moja rodzina zastępcza- refleksje rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego :

 

„Jeśli potraficie kochać, dzielić się tym co sami posiadacie – tak po prostu, z  potrzeby serca, nie oczekując w zamian żadnej rekompensaty – to nie ma się czego obawiać! Nie krępujcie się opiniami. Największym zyskiem jaki można osiągnąć to nasze człowieczeństwo!”

Rodzic zastępczy

 

„Podjęcie decyzji o zostaniu rodziną zastępczą było dla nas bardzo trudną decyzją. Obawę mieliśmy czy nie wyrządzimy zbyt dużej przykrości osobom nam bardzo bliskim i kochanym przez nas. Decyzja o zostaniu rodziną zastępczą była przez nas podjęta spontanicznie i nie trwała długo. Była konsultowana z pozostałymi członkami rodziny, czyli z naszymi dorosłymi dziećmi. Przy podejmowaniu decyzji zdawaliśmy sobie sprawę, jak duży obowiązek związany z wychowaniem nieletniego dziecka na siebie bierzemy i czy damy radę temu wyzwaniu podołać. Pełniona funkcja rodziny zastępczej nie zmieniała naszego życia. Miłość i uśmiech tej osoby nad którą pełnimy pieczę zastępczą mówi samo za siebie. Warto podjąć taką decyzję!”

Rodzic zastępczy

 

 

PODARUJ DZIECKU RODZINĘ – zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642-44-15. Zapraszamy.