DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dom Pomocy Społecznej
św. Brata Alberta Chmielowskiego
Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej liczy 33 łóżek i obejmuje opieką ludzi przewlekle somatycznie chorych.

Placówka zapewnia:

 • Całodobową opiekę pielęgnacyjną
 • Pomoc lekarską
 • Rehabilitację i fizykoterapię
 • Pomoc duszpasterską
 • Pomoc psychologiczną
 • Możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii zajęciowej
 • Częściową odpłatność za leki
 • Pomoc pracownika socjalnego

Warunki przyjęcia:

Przyjęcia pensjonariusza dokonuje się na podstawie decyzji umieszczającej wydanej przez Starostę Dąbrowskiego – z upoważnienia którego którego działa Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.  Wydanie decyzji poprzedza złożenie, we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej, wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zgromadzenie przez pracownika socjalnego Ośrodka odpowiedniej dokumentacji.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości 70% posiadanej renty lub emerytury.

Dom Pomocy Społecznej nie przyjmuje osób psychicznie chorych ze względu na brak możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa i specjalistycznej opieki.

Warunki pobytu:

Placówka dysponuje bardzo dobrymi warunkami pobytu:

 • jedno i dwu osobowe pokoje z łazienką
 • wyposażenie w instalacje przywoławczą
 • bardzo dobre wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i fizykoterapeutyczny
 • posiadanie kaplicy
 • możliwość korzystania ze Świetlicy i uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych (zatrudnia instruktorów terapii zajęciowej)
 • korzystne usytuowanie Placówki, zapewniające chorym ciszę i łatwy kontakt z przyrodą.

Kontakt:
Tel/ fax (014) 642 44 50, (014) 642 44 51
e-mail:hospicjum.dabrowa@gmail.com
www: www.hospicjumalberta.pl