Back to top

DOKUMENTY DO POBRANIA

„Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”

WNIOSEK MODUŁ I

WNIOSEK MODUŁ II

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI (OSOBY PRZED 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA  - PISMA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZET REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A Zadanie 2  – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A Zadanie  3 – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar A Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar B Zadanie 3 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – zakup protezy kończyny,

Obszar C Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar C Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D- utrzymanie aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleznej

Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ II - STUDENT (word)

MODUŁ II - STUDENT (pdf)