Back to top

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI (OSOBY PRZED 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA  - PISMA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZET REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

AKTYWNY SAMORZAD 2018

MODUŁ II - STUDENT

POMOC W UZYSKANIA PRAWA JAZDY KAT B

UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY

UTRZYMANIE SPARWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM-OSOBA DOROSŁA

UTRZYMANIE SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM - PODOPIECZNY

ZAKUP I MONTAŻ OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU - OSOBA DOROSŁA

ZAKUP I MONTAŻ OPRZYRZADOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU - PODOPIECZNY

ZAKUP PROTEZY KOŃCZYNY (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)

ZAKUP SPRZETU ELEKTRONICZNEGO + SZKOLENIE -OSOBY DOROSŁE

ZAKUP SPRZETU ELEKTRONICZNEGO + SZKOLENIE - PODOPIECZNI

ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ