Dni Osób Niepełnosprawnych
środa, 10.05.2017
Przejdź do wpisu Dni Osób Niepełnosprawnych

Corocznie w Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchody te przypadają na dzień 5 maja, a zostały zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. ubiegłego wieku. Hasłem przewodnim pierwszych obchodów było:  Rendez-vous de la Dignité  /„Spotkanie z Godnością”/. W ramach obchodów tego dnia w Polsce organizowane są Marsze Godności Osób Niepełnosprawnych, jako wyraz sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Dzień ten jest również dniem manifestowania tolerancji i uprawnienia.

W dniu 8 maja br. miała miejsce inauguracja Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego – Pan  Józef Gawron – I Wicewojewoda Małopolski, Pani Sylwia Grzesiak-Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych subregionu tarnowskiego. Powiat Dąbrowski reprezentowali Pani Agnieszka  Anioł-Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Maria Smolicha -Zastępca Dyrektora PCPR oraz Pani Irena Kawa – Kierownik  Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy wraz z podopiecznymi i kadrą placówki.

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie  rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej, po zakończeniu  której ulicami Tarnowa przeszedł rozśpiewany Korowód osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Przemarsz zakończył się na płycie tarnowskiego rynku , gdzie odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi oraz miał miejsce mini koncert muzyczny na wozie strażackim „Granie na pożegnanie”.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w obchodach

P O W I A T O W Y C H   D N I   O S Ó B   N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H

które odbędą się na terenie Powiatu Dąbrowskiego w dniach 15-22 maja 2017r.

 

W ramach obchodów zapraszamy na dni otwarte placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Integracyjny Festiwal Form Scenicznych. Patronat nad powyższymi wydarzeniami objął Pan Tadeusz Kwiatkowski -Starosta Dąbrowski.

P O W I A T O W E   D N I   O S Ó B   N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H

Dni otwarte w placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 na terenie Powiatu Dąbrowskiego

15 maja (poniedziałek)

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Dąbrowie Tarnowskiej

16 maja (wtorek)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w  Kupieninie

17 maja  (środa)

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie

18 maja (czwartek)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

19 maja (piątek)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy

 

22 maja (poniedziałek)

Dąbrowski Dom Kultury

w Dąbrowie Tarnowskiej, godz. 10.30

 

INTEGRACYJNY FESTIWAL FORM SCENICZNYCH – występy placowek działających na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami i Klubem Wolontariuszy