Bespośrednia obsługa klientów
poniedziałek, 25.05.2020
Przejdź do wpisu Bespośrednia obsługa klientów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR) informuje, iż bezpośrednia obsługa klienta PCPR odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym   14 642 44 15  lub  501 128 833. Po powyższym uzgodnieniu pracownik merytorycznie odpowiedzialny za daną sprawę przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych będzie mógł bezpośrednio obsłużyć klienta. Do bezpośredniej obsługi interesantów został wyznaczony pokój nr 10 na parterze budynku. Podczas wizyty w PCPR Interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie wymogów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk).

 

Godziny pracy PCPR: Poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30

 

Wnioski można składać  za pośrednictwem poczty polskiej, elektronicznie lub do skrzynki pocztowej przy bocznych drzwiach /od strony Groszka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska,

e-mail: pcprdt@interia.pl,

adres skrytki e-puap: pcprdt

tel. 14 642 44 15

tel. 501 12 88 33

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

e-mail: pzodt1@interia.pl, tel. 14 694 09 08

 

Aktywny Samorząd, turnusy rehabilitacyjne: e-mail: z.tulacz@pcprdabrowski.pl oraz system SOW

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się: e-mail: m.gubernat@pcprdabrowski.pl

Przypominamy o możliwości składania wniosków dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za pośrednictwem platformy internetowej http://sow.pfron.org.pl/