APEL
wtorek, 28.04.2020
Przejdź do wpisu APEL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-COV-2 informuje, iż tworzy bazę wolontariuszy gotowych podjąć pracę w domach pomocy społecznej w przypadku wystąpienia zachorowań lub kwarantanny danego domu.

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej : Dom Radosnej Starości dla osób w podeszłym wieku w Kupieninie oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dąbrowie Tarnowskiej.

Obecnie oba domy pomocy społecznej dzięki wdrożonym rekomendacjom dotyczącym reżimu sanitarnego funkcjonują prawidłowo, a baza wolontariuszy tworzona jest w celu zapewnienia ciągłości pracy domów w sytuacji wystąpienia zachorowań.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy wolontarystycznej mogą zgłosić swoje dane kontaktowe do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, e-mail: pcprdt@interia.pl lub telefonicznie 14 642 44 15.