Aktywny Samorząd – nowe druki obszar C
środa, 16.11.2016
Przejdź do wpisu Aktywny Samorząd – nowe druki obszar C

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy realizacji Obszaru C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową)

Z uwagi na aktualizację przez PFRON dokumentu pn. „Zarys koncepcji opiniowania przez eksperta PFRON szans na aktywizację zawodową osoby niepełnosprawnej po amputacji kończyn/y Obszar C: Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4” informujemy, że w trakcie ubiegania się
o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, obowiązują poniższe formularze:

1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):

  1. Wzór C3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy
  2. Wzór C4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy.

 

2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

  1. Wzór C3 – specyfikacja i kosztorys protezy
  2. Wzór C4 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy.