31 sierpnia upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I
poniedziałek, 28.08.2017
Przejdź do wpisu 31 sierpnia upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż jeszcze do dnia 31 sierpnia br. mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego mają możliwość złożenia wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczególnie dużym zainteresowanie w latach poprzednich cieszyło się dofinansowanie do zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Zgodnie z dokumentem PFRON  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku” pod pojęciem sprzętu elektronicznego lub jego elementem lub oprogramowaniem – należy rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich). Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zgodnie z w/w dokumentem można się starać o następujące kwoty dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej – 20 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8 000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5 000 zł

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 10%

W ramach Modułu I osoby niepełnosprawne mogą skorzystać również z następujących form wsparcia:

 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Dąbrowie Tarnowskiej, tj. ul. Szpitalna 1,

oraz na stronie Centrum www.pcprdt.pl w zakładce pliki do pobrania.

 

Szczegółowych informacji uzyskać również można pod numerem telefonu 14 642 44 15.