Specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin
czwartek, 06.10.2016
Przejdź do wpisu Specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza mieszańców Powiatu Dąbrowskiego na spotkania z prawnikiem, który będzie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin.

Spotkania odbędą się przy współpracy tut. PCPR i Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, a mianowicie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Kupieninie, Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konsultacje prawne mają na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 
w zakresie upowszechnienia informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych 
i starszych oraz dostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego formach pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych oraz uwikłanych w przemoc domową.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 września br. o godz. 18.00 w Szczucinie – Dom Parafialny Kanna. Terminy kolejnych spotkań będą na bieżąco podawane na stronie internetowej PCPR (www.pcprdt.pl).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.