Back to top

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż wnioski o dofinansowanie dla studentów posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd” są przyjmowane:

  • w okresie od 3 września do 10 października 2018 roku za rok akademicki 2018/2019

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul.  Szpitalna 1,   w pokoju nr 26.

14 września 2018 roku osoby niepełnosprawne, będące Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość wzięli udział w zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej -  Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego głównym założeniem było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 realizuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej).

Strony