Back to top

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza mieszańców Powiatu Dąbrowskiego na kolejne już spotkanie z prawnikiem, który będzie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin.

Konsultacje prawne odbędą się tym razem przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku  i Rodzinie "Przyjazny Świat" w miejscowości Kupienin – siedziba Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w dniu 17 października 2016r. od godz. 14.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi do złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów nauki. Wioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane są od 01 września do 10 października 2016r.

Strony