Back to top

Zapytanie ofertowe 9/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Przeprowadzenie dwóch wyjazdów szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 października 2016r. zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie poświęcone było wzmocnieniu współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wsparcia rodziny i  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Strony