Back to top

W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności i uczysz się -

złóż wniosek w ramach programu „Aktywny Samorząd” bez wychodzenia z domu !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję iż Powiat Dąbrowski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych przystąpił do realizacji projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” (SOW).

Strony