Back to top

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi (…)

 

 

Słowami tej staropolskiej kolędy w dniu dzisiejszym kolędnicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej i klub wolontariuszy działający przy MOPSiWR  odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” – realizacja  2018r.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Strony