Back to top

Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne dotyczące projektu „Małopolski Tele-Anioł”
Już wkrótce cykl spotkań informujących jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła, który powstał z myślą o osobach, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności mają problem w wykonywaniu przynajmniej jednej czynności dnia codziennego.

Starosta Dąbrowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na obchody Małopolskich dni Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Dąbrowskim.

Obchody rozpocznie uroczysta  Msza Święta w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej  w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 10:30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski jako pierwszy w Małopolsce otrzymał wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na realizację programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

a) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 do 12 miesięcy przygotowywać się do powrotu na rynek pracy pod okiem zespołu specjalistów. To m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, trenerzy i doradcy.

Strony