Back to top

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  programu „Zajęcia Klubowe  w WTZ” informuje, iż w terminie od  10 października do 10 listopada 2019r  będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacji tzn. od 1 lutego 2020r. do 31 stycznia  2021r.

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem programu jest:

Pan Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski oraz Pani Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Niepełnosprawność – pokonajmy nasze bariery”, która odbędzie się 10 października 2019 roku o godz. 900 w Dąbrowskim Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska (Sala Kinowa).

Konferencja stanowić będzie zwieńczenie obchodów Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Dąbrowskim. W programie wystąpienie:

Strony