Back to top

Aktualności

Corocznie w Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchody te przypadają na dzień 5 maja, a zostały zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. ubiegłego wieku. Hasłem przewodnim pierwszych obchodów było:  Rendez-vous de la Dignité  /„Spotkanie z Godnością”/.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej ogłasza konkurs na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych – „Moja Legitymacja”.

Zgłaszane do konkursu szaty graficzne powinny być przygotowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania, nawiązywać do charakteru dokumentu, cechować się wysokim poziomem artystycznym, oryginalnością, estetycznością, nowoczesnością i innowacyjnością oraz gwarantować możliwość produkcji dokumentu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 22 kwietnia 2017 r. – planuje rozpocząć realizację "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Program ten kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc wobec najbliższych. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania.

J E Ż E L I:
- zdarza się, że pod wpływem złości zaczynasz krzyczeć, wyzywać, obrażać bliskich,

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - LINK

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W roku 2017 w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, iż z dniem 30 stycznia 2017r. zmienia swoją siedzibę i będzie funkcjonować pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

I piętro

(były hotel pielęgniarek)

Numer telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej nie uległ zmianie.

Strony