Back to top

Aktualności

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - LINK

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W roku 2017 w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, iż z dniem 30 stycznia 2017r. zmienia swoją siedzibę i będzie funkcjonować pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

I piętro

(były hotel pielęgniarek)

Numer telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej nie uległ zmianie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach „programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2017.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

Strony