Back to top

Aktualności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej pod hasłem ”Niepełnosprawni Razem” w trakcie IX Święta Powiśla Dąbrowskiego przeprowadził kampanię informacyjną w zakresie systemu orzecznictwa i uprawnień osób niepełnosprawnych dostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Dnia 24 sierpnia  2017 r., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie, Starosta Dąbrowski Pan Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Pan Marek Kopia oraz Skarbnik Powiatu Pani Maria Sztorc –oraz Pełnomocnicy Zarządu PFRON Pani Marta Mordarska i Pani Renata Nidecka-Wereda, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wzięło udział w IX Święcie Powiśla Dąbrowskiego – dożynki powiatowe  i targi gospodarcze.  

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej był doskonałą okazją do promowania działalności PCPR, ze szczególnym uwzględnieniem:

Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż jeszcze do dnia 31 sierpnia br. mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego mają możliwość złożenia wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd” – programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym. Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy, poczucia bezpieczeństwa troski i miłości, które nie są im zapewnione przez rodziców. Aktualnie jest wiele dzieci, które nie wiedzą czym jest miłość i przyjaźń rodzicielska, nie mają codziennego ciepłego obiadu, miłego i przytulnego pokoju, przytulenia i wspólnego czytania bajek do snu, natomiast wiedzą czym jest osamotnienie, krzyk, awantury, strach, lęk i niepewność.

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który reprezentował rektor – prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Oddziałem Małopolskim PFRON w imieniu którego działała - Pani Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON i prawie wszystkimi Powiatami z terenu Małopolski.

Ze strony Powiatu Dąbrowskiego porozumienie zostało podpisane przez Wicestarostę Dąbrowskiego - Pana Marka Kopię.

„Wiedzę możemy zdobywać od innych…”

 A. Mickiewicz

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej została wyróżniona wśród dobrych praktyk prezentowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Z województwa małopolskiego zostały zaprezentowane dwie jednostki szczebla powiatowego , a mianowicie tut. PCPR i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

Strony