Back to top

Aktualności

Nazwa zamówienia:

„Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż 0października 2017r. mija termin składania do realizatora programu – Powiatu Dąbrowskiego wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej pod hasłem ”Niepełnosprawni Razem” w trakcie IX Święta Powiśla Dąbrowskiego przeprowadził kampanię informacyjną w zakresie systemu orzecznictwa i uprawnień osób niepełnosprawnych dostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Dnia 24 sierpnia  2017 r., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie, Starosta Dąbrowski Pan Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Pan Marek Kopia oraz Skarbnik Powiatu Pani Maria Sztorc –oraz Pełnomocnicy Zarządu PFRON Pani Marta Mordarska i Pani Renata Nidecka-Wereda, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wzięło udział w IX Święcie Powiśla Dąbrowskiego – dożynki powiatowe  i targi gospodarcze.  

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej był doskonałą okazją do promowania działalności PCPR, ze szczególnym uwzględnieniem:

Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż jeszcze do dnia 31 sierpnia br. mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego mają możliwość złożenia wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd” – programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Strony