Back to top

Aktualności

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż 15 lutego 2018 roku kończy się nabór wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

22 stycznia 2018 roku przedstawiciele samorządu powiatowego uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Było to pierwsze spotkanie noworoczne w nowej siedzibie tych instytucji. Wzorem lat ubiegłych, było ono okazją do wspólnego podsumowania tego co w minionym roku udało się zrealizować, a także składania noworocznych życzeń.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi (…)

 

 

Słowami tej staropolskiej kolędy w dniu dzisiejszym kolędnicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej i klub wolontariuszy działający przy MOPSiWR  odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” – realizacja  2018r.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach lokalnej kampanii społecznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Masz prawo czuć się bezpiecznie” zorganizowało prelekcje i warsztaty w ośrodkach wsparciadziennego na terenie Gminy Szczucin. Powyższe działania były odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina iż w terminie do 30 listopada 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2018.

O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

Strony