Back to top

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,iż w okresie od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 8 lutego 2019 r. można składać wnioskiw ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2019. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4 grudnia 2018 roku podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy wraz z dyrekcją, kadrą oraz zaproszonymi gośćmi świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania podsumowano również projekt pn. „Dobra Przyszłość”. Podczas przygotowanej prezentacji goście mogli zapoznać się z działaniami realizowanymi w ramach Projektu. W tym wyjątkowym dla nich dniu towarzyszyli im Lesław Wieczorek starosta dąbrowski oraz Krzysztof Bryk wicestarosta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” informuje, iż w terminie od  8 października do 31 października 2018r  będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu, w kolejnym roku realizacyjnym tj. od 01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż wnioski o dofinansowanie dla studentów posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd” są przyjmowane:

  • w okresie od 3 września do 10 października 2018 roku za rok akademicki 2018/2019

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul.  Szpitalna 1,   w pokoju nr 26.

14 września 2018 roku osoby niepełnosprawne, będące Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość wzięli udział w zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej -  Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego głównym założeniem było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 realizuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strony